1. Komunikat
Dodane przez aleksander_sokolski dnia Kwiecień 06 2017 15:20:15
Polski Związek Szachowy przypomina Wojewódzkim Administratorom Centralnego Rejestru PZSzach o obowiązku zawartym w pkt. 5. Regulaminu Wojewódzkiego Administratora Centralnego Rejestru PZSzach:

"Administrator przy zakładaniu w CR Karty Personalnej zawodnika, powinien dokładnie ją wypełnić na podstawie podpisanego przez zawodnika (a w przypadku małoletniego – jego opiekuna prawnego) Formularza, ze szczególnym uwzględnieniem NAZWISKA Imienia, płci, numeru ID, miejsca i daty urodzenia, obywatelstwa, tytułu/kategorii, przynależności do województwa, daty rejestracji, przynależności do klubu, numeru licencji i daty jej wydania, e-mail. Formularz musi zawierać odpowiednią formułę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów statutowych PZSzach."